އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހަޓް ސިޓީން ބީޑަބްލިއުބީ ބަލިކުރި އިރު، ކުޑަސިޓީން ސިކްސް އެކްސް ބަލިކޮށްފި

ހަޓް ސިޓީން ބީޑަބްލިއުބީ ބަލިކުރި އިރު، ކުޑަސިޓީން ސިކްސް އެކްސް ބަލިކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ކ. ގުރައިދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ' ތުއްތޮންބެ ކަޕް 2018 ' ގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗު ހަޓް ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރި އިރު، މިއަދުގެ މެޗު ކުޑަސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ހަޓް ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ ބީޑަބްލިއުބީ އާވާދަކޮށް 4 ލަނޑު 3 ލަނޑުންނެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ބީޑަބްލިއިބީ ގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރ 8 އަޙްމަދު ހަމީދެވެ.

ތުއްތޮންބެ ކަޕް 2018 ގައި މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރީ ކުޑަސިޓީ އާއި ސިކްސް އެކްސް އެފްސީ އެވެ. މި މެޗު 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ކުޑަސިޓީއެވެ.

މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗުގެ މަޤާމު ހޯދީ ކުޑަސިޓީގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 2 ޙުސައިން ނިހާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނީ ބީޑަބްލިއުބީ އާއި އޯލް އެޓޭކް އެފްސީއެވެ. މެޗު ފަށާނީ ހަވީރު 15:45ގައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް