އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މާލޭގެ މަގުތަކުންފެން ހިންދުމަށް ޕަންޕު ޖަހައިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނައިން ޕަންޕު ޖަހަމުންދަނީ އެންމެ އަޑި މަގުތަކާއި ބޭރު މަގުތަކުގައި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފް އިން ޕަންޕު ބޭނުން ކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަގުތައް:

- ވެސްޓް ޕާކް ކައިރި

- މާފަންނު ވިލިފުލުސް ކައިރި

- ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ކައިރި

- ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ފުރަގަސްމަގު

- މައްޗަންގޯޅި ސްޓޭޑިއަމް އާއި ދިމާލަށް އިންނަ ބޮޑު ވަޅުގަނޑު

- ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ކައިރި

- ޓީވީއެމް

- ޕޮލިސް އިސްކަންދަރުކޮށި ކައިރި

- ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާއާއި ދަރުބާރުގެއާއި ދެމެދު އޮންނަ މަގު.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ