އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެހެން ނުކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަށް ނުނުކުތުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮންމެހެން ނުކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަށް ނުނުކުތުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ކޮންމެހެން ނުކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަށް ނުނުކުތުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތުިމާސްކޮށްފިއެވެ. މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މަގުތަކުގެ ހާލު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށާއި ވަޅުގަނޑުތައް ހެދިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"މަޖީދީ މަގަކީ ފެންބޮޑުވާ މަގެއް ނޫން. ނަމަވެސް އެމަގުގެ ހާލަތުވެސް މިހާރު ހުރި ގޮތުން މިވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ. މާލޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއްގަ މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެފަ." މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އޮފީހަށް ފެންވަނުމުގެ ސަބަބުން ލިޔެކިޔުންތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
9%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް