އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އޯލް އެޓޭކާއި ބީޑަބްލިއުބީ ގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން އޯލް އެޓޭކަށް..

އޯލް އެޓޭކާއި ބީޑަބްލިއުބީ ގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން އޯލް އެޓޭކަށް..


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތުއްތޮންބެ ކަޕްގެ މިއަދުގެ މެޗު އޯލް އެޓޭކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

 

އެ ޓީމުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބޯޑަބްލިއުބީ އާއެކު މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުމަކަށްފަހު އެވެ. މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4 ލަނޑު 3 ލަނޑުންނެވެ.

 

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ އޯލްއެޓޭކުގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 3 ޖުމައިލް ޖަމީލްއެވެ.

 

ގުރައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ ސިކްސް އެކްސް އާއި ޗެލެންޖަރސް އެފްސީ އެވެ. މެޗު ފަށާނީ 15:45ގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް