އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދިރާގާ އެސްޓީއޯއިން , ހާލުގަ ޖެހުނު ޢާއިލާތަކަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފި!

ދިރާގާ އެސްޓީއޯއިން , ހާލުގަ ޖެހުނު ޢާއިލާތަކަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ޤައުމީ މުވާސާލާތީ ކުންފުނި ދިރާގާއި އެސްޓީއޯ އިން ހާލުގައި ޖެހުނު ޢާއިލާތަކަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

 

އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޯ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ދިރާގުން ވަނީ 200،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީ އަކާއި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދީ ފޯނުން ގުޅަން ފަސޭހަވާނެ ގޮތް ހަދައިދީފައެވެ.

 

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ދަތުރުކުރާނެ ވެހިކަލް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިތުރުން ގޭގެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް