އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

1800 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ބައްލަވައިލައްވާ!

1800 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ބައްލަވައިލައްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ 1800 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދިސް ބިނާ ކަމަށްވާ މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެކެވެ.

ބައްލަވައިލެއްވުން ކީތޯއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


46%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
23%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު