އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަލީ ޙުސައިންގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި

ޢަލީ ޙުސައިންގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ރާއްޖެއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޢަލީ ޙުސައިން (ވާރޭވިލާ/ ޢަލީ ޙުސައިންގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފިއެވެ.  

ކަށުނަމާދުކުރުން އޮތީ މިއަދުގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢްޒަމްގައެވެ. ކަށުނަމާދުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބައަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންވެސް ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު