އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު ހަމަ އެކަނި ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ހާމަކުރުމުން ފުއްދައި ނުލުމަށް މާރިޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު ހަމަ އެކަނި ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ހާމަކުރުމުން ފުއްދައި ނުލުމަށް މާރިޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ ހަމަ އެކަނި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމުން ފުއްދައިނުލުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބި އަދި އެކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ އެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށާއި އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބަލައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް