އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޞަޙީހް ބުޚާރީ އާ މުސްލިމުން ސާބިތުވާ ޙަދީޘްތައް ނަގައި އެއްލައިލުމަކީ ދީން އެއްލައިލުން! މިއީ ޖަރީމާއެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޞަޙީހް ބުޚާރީ އާ މުސްލިމުން ސާބިތުވާ ޙަދީޘްތައް ނަގައި އެއްލައިލުމަކީ ދީން އެއްލައިލުން! މިއީ ޖަރީމާއެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

"އަނެއް ފިކުރުގެ މީހުން ޤްރްއާނުން ފެންނަން ނެތިގެންތޯ ޤިޞާޞްގެ ޙުކުމަށް ދެކޮޅު ހަދަނީ؟ ޤްރްއާނުން ފެންނަން ނެތިގެންތީ ޙިޖާބުގެ އާޔަތާ ދެކޮޅީ؟ ހޮޅި ހާވަކަ ދެއްކިއަސް ބޮޑުވަރު! ޞަޙީހް ބުޚާރީ އާ މުސްލިމުން ސާބިތުވާ ޙަދީޘްތައް ނަގައި އެއްލައިލުމަކީ ދީން އެއްލައިލުން! މިއީ ޖަރީމާއެއް!" 

"ޝަރީޢާ ކިޔަވައި ނިމޭއިރު ނާސިޚް، މަންސޫޚް، (އިސްލާމީ ޝަރީޢާގަ ލާޒިމް ކަންކަން) ނުއެނގުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް! މިފަދަ ކަންކަމާ މީހުން ޓްވިޓަރގަ ސުވާލުކުރަނީ ޖެއްސުމަށް ކަމަށް ބެލެވެނީ. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ އިސްލާމީ ބޮޑެތި ހުކުމްތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދަނީ ސީދާ އެހެން ބޭނުމެއްގަ! މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތް!" 

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވާ 2 ބަސްފުޅެކެވެ.  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު