އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ބްލެކް ޕެންތަރ" ހޮވިއްޖެ

ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ބްލެކް ޕެންތަރ" ހޮވިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

25 ވަނަ އެނުއަލް ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑް (އެސްއޭޖީ) ގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ބްލެކް ޕެންތަރ" ހޮވިއްޖެއެވެ.

 

މި އެވޯޑު ބްލެކް ޕެންތަރ އާޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލޮސް އެންޖަލިސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

 

         

 

މިއީ އެމެރިކަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޓެލެވިޜަން އެންޑް ރޭޑިއޯ އާޓިސްޓްސް އިން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. އަދި މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯޑު ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅަނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޖަޖުންގެ ކޮމެޓީން ދޭ ޕޮއިންޓާއި ޢާންމުނަށް ހުޅުވާލައިގެން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް