އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެހެން މީހަކަށް ނިޢްމަތެއް ލިބޭތަން ފެނުމުން އޮތީ ހަސަދަވެރިވުމެއް ނޫން! ތިމާއަށްވެސް އެފަދަ ނިޢްމަތެއް ދެއްވަވާތޯ ދުޢާކުރުން!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އެހެން މީހަކަށް ނިޢްމަތެއް ލިބޭތަން ފެނުމުން އޮތީ ހަސަދަވެރިވުމެއް ނޫން! ތިމާއަށްވެސް އެފަދަ ނިޢްމަތެއް ދެއްވަވާތޯ ދުޢާކުރުން!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

"ހަސަދަވެރިކަމަކީ ވަރަށް ނުބައި ސިފައެކެވެ. ތިމާ ފަދަ އަނެއް އަޚާއަށް ނިޢްމަތެއް ލިބޭތަން ފެނުމުން އޭނާގެ ހިތަށް އުނދަގޫވެއެވެ. އަނެއް މީހާއަށް ނިޢްމަތް ލިބުނަތީ އެކަމާ ދެރަ ނުވެ، ތިމާއަށް ވެސް އެފަދަ ނިޢުމަތެއް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރާށެވެ." 

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކުރައްވަވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް