އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ ދީނާ ސިޔާދަތާ އިސްތިޤްލާލް ގެއްލޭ ފަދަ އަމަލުތަކާ ބަސްތަކުން ދުރުވާން ޖެހޭ!:ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ރާއްޖޭގެ ދީނާ ސިޔާދަތާ އިސްތިޤްލާލް ގެއްލޭ ފަދަ އަމަލުތަކާ ބަސްތަކުން ދުރުވާން ޖެހޭ!:ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ދީނާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލް ގެއްލޭ ފަދަ އަމަލުތަކާއި ބަސްތަކުން ދުރުވާން ޖެހޭކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް ކަމަށާއި މި ލޮބުވެތި ޤައުމު، އެއްވެސް ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދިއުމަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ވަކި ހައްދެއްގެ ތެރޭ ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.    

"ރާއްޖެއަކީ 100% އިސްލާމީ ޤައުމެއް! މި ލޮބުވެތި ޤައުމު، އެއްވެސް ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ! ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ވަކި ހައްދެއްގެ ތެރޭ ބާއްވަން ޖެހޭ! މިވަޠަންގެ ދީނާ ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލް ގެއްލޭ ފަދަ އަމަލުތަކާ ބަސްތަކުން ދުރުވާން ޖެހޭ.!"

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް