އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގެ ރައީސް އެ ޤައުމުގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ރައީސް އެ ޤައުމުގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި ޢާއިލާ އެ ޤައުމުގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި

އެވެ.

މިއީ އެޤައުމުގައި ތިބި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންގެ ޙާލު ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި އެމީހުންގެ ބޭނުންތައް ދެނެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ޗައިނާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ރައީސްގެ ޢާއިލާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުން ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތައް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ޢާއިލާއާ ޙަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބައްލަވާ ވީ ވަރަކުން އެކަންތައްވެސް ކޮށްދެއްވާ ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް