އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ވިޔަސް، ކިޔަވަންދާން ވިޔަސް، ރިބާގެ ލޯނު ނުނަންގަވާ! - ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ވިޔަސް، ކިޔަވަންދާން ވިޔަސް، ރިބާގެ ލޯނު ނުނަންގަވާ! - ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

"ރިބާގެ ލޯނު އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނުނެންގެވުން އެދެން. ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް! ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ވިޔަސް، ކިޔަވަންދާން ވިޔަސް، މި ރިބާގެ ލޯނު ނުނަންގަވާ! އަދި މިފަދަ ލޯނުތަކާއި ކައިވެ ނުލައްވާ! ބަރަކާތެއް ނުހުންނާނެ! ޙިކްމަތް ވަންތަ ﷲ އަމުރުފުޅު ކުރައްވަވަނީ ރިބާ އާ ދުރުހެލިވުމަށް!" 

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ. 

ރިބާ އާއި ނުހިމެނޭ، އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ތައުލީމަށް ފަދަ ކަންކަމަށް ލޯނު ދޫކުރަމުންނެވެ! އެހެންކަމުން އެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއިން މިހާރު ލިބެން ނެތްކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނުތައްވެސް ހަމަ އެ އުޞޫލަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
83%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު