އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގައަށް ހިއްޕާފައި ހުންނަ ތުނި އެއްޗެތި ލައިގެން މޫދަށް އެރުމަކީ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބުން ފަދަ ކަމެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ގައަށް ހިއްޕާފައި ހުންނަ ތުނި އެއްޗެތި ލައިގެން މޫދަށް އެރުމަކީ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބުން ފަދަ ކަމެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

"ފިރިހެނުން މޫދަށް އެރޭއިރު ގައަށް ހިއްޕާފައި ހުންނަ ތުނި، ބޮކްސަރ ފާޑުގެ އެއްޗެތި ލައިގެން، އެމަތިން އެއްޗެއްވެސް ނުލާ މޫދަށް އެރުމީ، ހަމަ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބުން ފަދަ ކަމެއް! އަންހެނުން ވެސް ހަމަ މިފަދަ! މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން!" 

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

ޝައިޚް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ހޮވުން ފަދަ މުބާރާތައް ބާއްވާއިރު މިފަދައިން ފިރިހެނުން ފޭރާން ނުލުމަށް ވެސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ގެންދަވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް މިހައިތަނަށް އައިސްފައިނުވާއިރު ގެންދަނީ ޤައުމީ ކަމަކަށް ހަދައި ތަރްޙީބުދެމުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
60%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު