އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި އަންހެނަކަށް ޖިނާޢީ ދައުވާކުރަން ފަރަންސޭސި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި

ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި އަންހެނަކަށް ޖިނާޢީ ދައުވާކުރަން ފަރަންސޭސި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި 40 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ޖިނާޢީ ދައުވާކުރަން ފަރަންސޭސި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރިކަމުގެ ދައުވާކުރަނީ މިދިއަ އަންގާރަ ދުވަހު ގިނަ ބައަކު ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއްގައި ހުޅުޖެހުމުން 10 މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާއަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސްކުރަމުން އަންނަ އަންހެކެވެ. ހުޅުޖެހީވެސް އެންމެފަހުން ކްލިނިކުން އޭނާ ދޫކޮށްލިތާ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީވެސް ނަފްސާނީ ފަރުވާ ދޭ ތަނެއްގައެވެ. އެތަނުގައި ހުއްޓައިވެސް ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. 

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ރެމި ހެއިޒް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ރޭގަނޑު ހުޅުޖެހީ ޤަޞްދުގައި ގިނަ ބައަކު މަރަން ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް