އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބަލިވުމުން ފަރުވާ ލިބިގަންނައިރުވެސް ދުޢާކުރުން ގިނަކުރަންޖެހޭ!!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ބަލިވުމުން ފަރުވާ ލިބިގަންނައިރުވެސް ދުޢާކުރުން ގިނަކުރަންޖެހޭ!!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

"ބަލިވީމާ އޮންނާނީ ބޭސްކުރުމެވެ. ބޭހަކި ޝިފާއެއް ނޫނެވެ! ބޭހަކީ ޝިފާ ދެއްވުމަށް ކަނޑައެލިފައި އޮތް ސަބަބެވެ. ބޭސް ބޭނުންކުރުމުން އެމީހަކަށް ޝިފާ ދެއްވަވާނީ މާތް ﷲ އެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭސް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޝިފާ ނުދެއްވަވާ ނަމަ ބަލި ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ! ވީމާ ބޭސްކަމުން ދިއަ ނަމަވެސް ވީހައި ގިނައިން ދުޢާ ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ!."

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެފައިވާ ނަބޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް