އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަތުލައިގަތް 80 ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 69 ބިދޭސީން ގަވައިދާ ހިލާފު: އިމިގްރޭޝަނުން

އަތުލައިގަތް 80 ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 69 ބިދޭސީން ގަވައިދާ ހިލާފު: އިމިގްރޭޝަނުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް 80 ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 69 ބިދޭސީންނަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ތިބި މީހުންކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފަިއެވެ.

ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރީގަ އާއި ގަޑިބުރު ހުންނަ ސަރަހައްދުން ފެށި މިއޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް މީހުންގެ ތެރެއިން، ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ 11 މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މިއޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މާލޭގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ވެސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު