އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ޑރ. އިޔާޟް އާ ޝައިޚް ސަމީރު ދަރުސް ދެއްވާނެ!

މިރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ޑރ. އިޔާޟް އާ ޝައިޚް ސަމީރު ދަރުސް ދެއްވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

މިރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ފުރްޤާން މިސްކިތުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޞް ޢަބަދުއްލަޠީފްގެ ތަފްސީރު ކްލާސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ.

 

އަދި މިރޭގެ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު ހުޅުމާލޭ ޢަޒީޒާ މިސްކިތުގައި ޝައިޚް އަހްމަދު ސަމީރުގެ "ޝަރަހަ އަސްމާއުﷲ އލްޙުސްނާ" ކްލާސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ.

 

މައްލޫމާތު: ޢަބްދުއްނާޞިރު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް