އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަހާރެހެންދި ފަޒްނާ އަހަމަދު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކެއް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

މަހާރެހެންދި ފަޒްނާ އަހަމަދު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކެއް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަނބިކަނބަލުން މަހާރެހެންދި ފަޒްނާ އަހަމަދު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކެއް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި އެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ޘަޤާފީ މަރުކަޒުގައި "ޝާދީ ރަސްމިއްޔާތު" ގެ ނަމުގައި މިއަދު މެންދުރު ކުރިއަށް ގެންދިއަ ޙަރަކާތްތަކަކީ ދެޤައުމުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން ދެ ޤައުމުގެ ޘަޤާފީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ ޙަރަކާތްތަކެކެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރ އަކިލޭޝް މިޝްރާގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިތީ ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ފަޒްނާ އަޙްމަދު ދެއްވާ ސަމާލުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނާއަށް ތައްރީފް ކުރައްވައިފައެވެ.

ޕްރީތީ ވިދާޅުވީ ފަޒްނާ އަޙްމަދު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބައެއް ކަންކަމުގައި އެކުގައި އަރިހުގައި އުޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަޒްނާއަކީ ވަރަށް ހިތްޕުޅު ހެޔޮ، އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ ބޭފުޅެއްކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް