އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަސްފަހު ޑރ. އިޔާޟްގެ ތަފްސީރު ކްލާސް އަދި ޝައިޚް ސައުދާންގެ ޙަދީޘް ކްލާސް އޮންނާނެ!

މިރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަސްފަހު ޑރ. އިޔާޟްގެ ތަފްސީރު ކްލާސް އަދި ޝައިޚް ސައުދާންގެ ޙަދީޘް ކްލާސް އޮންނާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

މިރޭގެ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ނޫރު މިސްކިތުގައި ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ސައުދާންގެ ޙަދީޘް ކްލާސް އަދި ހުޅުމާލޭ ޢަޒީޒާ މިސްކިތުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ ތަފްސީރް ކްލާސް އޮންނާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު: ޢަބްދުއްނާޞިރު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު