އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން އައިލަންޑް އެވިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢާޒިމްގެ އެކައުންޓަށް ވެސް 50000 ޑޮލަރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން އައިލަންޑް އެވިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢާޒިމްގެ އެކައުންޓަށް ވެސް 50000 ޑޮލަރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

އޭސީސީ މިއަދު ހާމަކުރި ތަފްޞީޅުތަކަށް ބަލާއިރު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން އައިލަންޑް އެވިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢާޒިމްގެ އެކައުންޓަށް ވެސް 50000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކައެވެ. 

މިއީ މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ 33000 ޑޮލަރެވެ. އަކްރަމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ 30000 ޑޮލަރެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް މިހާރުވަނީ އެ 33000 ޑޮލަރަކީ ކޮއްކޮ، މުބީން ހިންގި "ޖީންސް" ފިހާރައަށް ރުފިޔާ ދީފައި ގަތް ޑޮލަރުކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


44%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް