އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގެ ފުޖިއާން ސިޓީގެ ޢިމާރާތެއް ވެއްޓި 3 މީހުން މަރުވެ، ސާދަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ!

ޗައިނާގެ ފުޖިއާން ސިޓީގެ ޢިމާރާތެއް ވެއްޓި 3 މީހުން މަރުވެ، ސާދަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ޗައިނާގެ ފުޖިއާން ސިޓީގެ ޢިމާރާތެއް ވެއްޓި 3 މީހުން މަރުވެ، 14 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ޒިންހުއާ ނިއުސް އާޙަވާލާދީ ޗައިނާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުމުން އިތުރު 17 މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިތުރުބަޔަކު ޢިމާރާތުގެ އަޑީގައި ތާށިވެފައި ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް