އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާލޭ ގެއެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ހަރުކުރަން އުޅުނު ކުޑަދޮރެއް ވެއްޓި، ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނފައިފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންފިނިޓީ ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން މާފަނުންގައި ހަދަމުން އަންނަ ގެއަކުންނެވެ.

މަުލޫމާތުލިބިފައިވާގޮތުގައި މިދޮރު ވެއްޓުނީ މިރޭ 19:14 ހާއިރު ދޮރު ހަރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވެއްޓިފައިވަނީ އެލްމެނިއަމާއި ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ ކުޑަދޮރެކެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުންޏެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު