އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"ރައީސް ނަޝީދު ފަތުރާ ފިކުރުތަކުގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެން އެކުގަ މަސައްކަތްކޮށް، ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އިޔާޟް

"ރައީސް ނަޝީދު ފަތުރާ ފިކުރުތަކުގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެން އެކުގަ މަސައްކަތްކޮށް، ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

"ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފަތުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިކުރުތަކަކީ އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި ފިކުރުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ފިކުރުތަކުގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އިޔާޟް ވަނީ މިމަސައްކަތުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވިދާޅުވެ އެކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

https://twitter.com/dr_iyaz/status/1105630569113673728

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
7%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް