އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޤްރުއާން ޖަހައި އަޑު އަހަމުން ނިދުމުގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ: ޑރ. އިޔާޟް

ޤްރުއާން ޖަހައި އަޑު އަހަމުން ނިދުމުގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ޤްރުއާން ޖަހައި އަޑު އަހަމުން ނިދުމުގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

އެއިގެ ތެރޭގައި ކީރިތި ޤްރުއާން އަޑުއަހަން އޮއްވައި ނިދޭކަމާއި އަދި ނިދީގައި އޮވެވޭނީ ޤްރުއާން އަޑުއަހަން ކަމާއި، އަދި ދޭތެރެއަކުން ނިދިން ހޭލެވުނު ނަމަވެސް ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ އަޑު އިވޭނެކަން ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
19%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް