އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކިނބިދޫ ކައިރީ ފަޅަކަށް މަސްދޯންޏެއް އުރިއްޖެ

ކިނބިދޫ ކައިރީ ފަޅަކަށް މަސްދޯންޏެއް އުރިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏެއް ތ. ކިނބިދޫ ކައިރީ ފަޅަކަށް އުރިއްޖެއެވެ.

 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެފަޅަށް އުރިފައިވަނީ ތ. ވޭމަންޑޫގެ ދޯންޏެެވެ.

 

އެ ދޯނި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންނާއި އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

މި ދޯނި ކިނބިދޫ ކައިރީ ފަރަށް އުރިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:45 ހާއިރުއެވެ.

 

މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ