އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނިޔުޒީލަންޑުގެ 2 މިސްކިތަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

ނިޔުޒީލަންޑުގެ 2 މިސްކިތަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ނިޔުޒީލަންޑުގެ 2 މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރަން ތިއްބައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަރައްޤީބވެފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި މިފަދަ ބިރުވެރި ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާތަކަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަނިޔާލިބުނު މީހުންނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް