އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގައި ހެދި ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް މިއުޒިއަމް އަންނަ މެއި މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ޗައިނާގައި ހެދި ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް މިއުޒިއަމް އަންނަ މެއި މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ޗައިނާގައި ހެދި ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް މިއުޒިއަމް އަންނަ މެއި މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ މީސްމީޑިއާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި 150,000 ސްކޮއަރ މީޓަރުގެ މި މިއުޒިއަމް ހުންނާނީ ތިއަންޖިން ބިންހައި އަވަށުގައެވެ. އަދި މި ޢިމާރާތް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ރާސްތާ ހިމެނޭގޮތަށް ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށްނެވެ.

މި މިއުޒިއަމްގެ 23,000 ސްކޮއަރ މީޓަރުގެ 15 ސެކްޝަނެއް ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ޘަޤާފަތާއި ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ސިފައިންގެ ތާރީޚް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ތަޢުލީމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައްވެސް ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް މިއުޒިއަމް ހުޅުވާ އިރު، އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކާއި ހޯޓާ، ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓު އަދި ސިނަމާތައް ހުންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަލްސާތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުމަށްވެސް ބައެއް ތަންތަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އިރު، މިއީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެތައް ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބި، ދިރާސާކުރުމަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނޭތަނެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް