އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކަނޑު ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ބަލާލެވޭ އެޕްލިކޭޝަން ނިއަމި ތައާރަފްކޮށްފި

ކަނޑު ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ބަލާލެވޭ އެޕްލިކޭޝަން ނިއަމި ތައާރަފްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭ "ނިއަމި" އެޕްލިކޭޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މިއެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި އެކަަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ.

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މި އެޕްލިކޭޝަންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިވަގުތު މި އެޕްލިކޭޝަނުން ހަމައެކަނި ފެންނާނީ ސަރުކާރުން ދޭ ފެރީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ޝެޑިއުލެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އިތްތަނުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ދަތުރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހިމަނާނެއެވެ.

މިއެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުރީ ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު