އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހުޅުމާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ!

ހުޅުމާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ހުޅުމާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން އެބަދެއެވެ. ހުޅުމާލެއަށްވެސް ވާރޭ ވެހެން މިފެށީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމަށްފަހުގައެވެ. 

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރީ މިއަދުއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހުގައެވެ. ވިސްނައިފި މީހަކަށް ޢިބްރަތަކަށް ފުދޭނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


9%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
54%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް