އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާތަކާ ވެފައިވާ ޚިޔާނާތައް ބަލައި ޙައްޤު އަދަބު ނުދޭ ނަމަ އެބައަކުވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވަނީ: މުޢިއްޒު

ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާތަކާ ވެފައިވާ ޚިޔާނާތައް ބަލައި ޙައްޤު އަދަބު ނުދޭ ނަމަ އެބައަކުވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވަނީ: މުޢިއްޒު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

"ސިޔާސީ ދާއިރާ އާ ދުރުވިޔަސް، ކައިރިވިޔަސް، އަލވިދާޢު ކިޔަސް، އަލުން މަރުޙަބާ ކިޔަސް، ކޮށްފައި ހުރިނަމަ ހުރި ކުށްތަކާއި، ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާތަކާއި ވެފައިވާ ޚިޔާނާތައް ބަލައި ޙައްޤު އަދަބު ދޭން ޖެހެއެވެ. ނުކުރަނީ ނަމަ އެބައަކުވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވަނީއެވެ." 

މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޓް އެޓަރނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޢަދްނާން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ. 

މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދުނާން މިފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ޢާއިލާއިން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން އެދޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް