އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާލެއަށް ވެސް ވާރޭވެހިއްޖެ

މާލެއަށް ވެސް ވާރޭވެހިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

މާލެއަށް ވެސް ވާރޭވެހިއްޖެއެވެ. ބޯކޯށް ވާރޭ ނުވެހުނު ނަމަވެސް ބައެއް މަގުތައް ވަނީ ތެމިފައެވެ.

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރީ މިއަދުއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހުގައެވެ. ވިސްނައިފި މީހަކަށް ޢިބްރަތަކަށް ފުދޭނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ