އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެންސީޓީސީ އާ ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އެންސީޓީސީ އާ ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމާއި ނުރައްކާތެރި ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެކުލަވާލާ ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ / ޖަމާޢަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 22 އިދާރާއަކުން ޖުމްލަ 50 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް