އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާގަ ދިން ހަމަލާތަކަކީ ނިޔުޒީލަންޑުގަ ދިން ހަމަލާތަކަށް ބަދަލު ހިފަން އައިއެސް އިން ދިން ޙަމަލާތަކެއްކަމުގެ ހެކި ލިބިއްޖެ: ލަންކާ

ލަންކާގަ ދިން ހަމަލާތަކަކީ ނިޔުޒީލަންޑުގަ ދިން ހަމަލާތަކަށް ބަދަލު ހިފަން އައިއެސް އިން ދިން ޙަމަލާތަކެއްކަމުގެ ހެކި ލިބިއްޖެ: ލަންކާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

މިދިއަ ދެ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދިނީ ނިޔުޒީލަންޑުގެ 2 މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމެއްގެ ގޮތުން ކަމަށާއި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ލަންކާގެ ޖަމާއައަކާއި ގުޅިގެން އައިއެސް އިން ކަމަށް ލަންކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. 

ސްރީލަންކާއިން މިމޭރުމުން ބުނެފައިވާއިރު އައިއެސް ޖަމާއަތުން މިހާރު ވަނީ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. 

އައިއެސްގެ މޫތައް މިހާރު އޮތް ހިސާބެއް އޮޅުން ފިލުވަން މިހާރު ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި ތިއްބައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާދީފައިވަނީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު "ސްޕައިސް" ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވުމަކީ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިދުނު ކަމެކެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


15%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
47%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް