އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދެ ބާވަތުގެ ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ވެސް ހުއްޓުވޭނީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިންބާރުވެރިކުރުވައި ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފެތުރުން އިތުރުކޮށްގެން!

ދެ ބާވަތުގެ ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ވެސް ހުއްޓުވޭނީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިންބާރުވެރިކުރުވައި ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފެތުރުން އިތުރުކޮށްގެން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

"އެއްބައަކު އެއްކޮޅުން ހައްދުފަހަނައަޅައިދާއިރު އަނެއް ބައަކު ދީނުން ބޭރުވެ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދަނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަދުކަމުންނެވެ. މި ދެ ބާވަތުގެ ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމާއި ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އެކަންކަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި ދީނީ ޢިލްމު ފެތުރުމެވެ." ޝައިޚް ޝަފީޢް ޢަބްދުﷲ

ޝައިޚް ޝަފީޢް ޢަބްދުﷲ މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް ގެންދަވަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް