އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަން ފައްޔާޟް ގޮވާލައްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަން ފައްޔާޟް ގޮވާލައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުނަތަކަށްވެސް ފާޑުކިޔޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙްކުރަން އިޤްތިޞާދީ ވަޒީރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

ފައްޔާޟް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށްވެސް ފާޑުކިޔޭއިރު ފަނޑިޔާރުގެ ތަކަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ފަނޑިޔާރުން ކުރާ ކަންކަމަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ފާޑުކިޔެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

ފައްޔާޟް ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފާޑުކިޔެއެވެ. ސިޔާސީ އެންމެންނަށްވެސް ފާޑުކިޔެއެވެ. ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔުމުން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ. އަދި ޜާއްޖެ ނޫން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައިވެސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިޔުމުން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް