އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި!

ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމީ މިއަދު ހެނދުނު 9 އަކުން ފެށިގެން އެންސީއައިޓީގެ ސަރވާއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ އާއި އެ މައްސަލަ ހައްްލުކުރުމަށަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާނެކަމަށް އެފަރާތުން އަންގާފައިވާތީ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ.

242 ފަރާތަކަށް ސްޓުޑެންޓް ލޯން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު