އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލިމަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

ﷲ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލިމަ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލިމައަކީ

1۔ سبحان الله 2. الحمد لله 3. لا إله إلا الله 4. الله أكبر

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ކުރައްވަވާފައިވާ ވަރަށް ކުރު ޓްވީޓެއް ނަމަވެސް ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގައި މި ޝާއިޢުކުރީ ރަމަޟާން މަސް ފެށެން މިހައި ގާތްވެފައި އޮތުމުން ޛިކުރުކުރާނެ މަތިވެރި ކަލިމަތައް ހޯދަން ގިނަ ބައަކު ޝައުޤްވެރިވާނެތީއެވެ. އަދި ޓްވީޓްގެ މަޤްޞަދަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
30%
ރަނގަޅު
5%
އޯކޭ
45%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް