އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް: ވަގުތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނަގާ! ބަދު ދުޢާ ޖެހިދާނެ!

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް: ވަގުތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނަގާ! ބަދު ދުޢާ ޖެހިދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

"ވިޔަފާރިވެރިންނޭވެ! ހެޔޮ ނުވާނެ! ވަގުތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނަންގަވާ! ރައްޔިތުންނަށް ރަޙުމް ކުރައްވާ! 1200 ރުފިޔާއަށް މިރުސް ކިލޯއެއް ގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަސާސީ އެއްޗެތި ހަމައަގުގަ ވިއްކަވާ! އަމިއްލަ ފައިދާއަށް މީހުންނަށް ދަތި ނުކުރައްވާ! ކުރިއަށް އޮތީ ރަމަޟާން މަސް! ބަދު ދުޢާ ޖެހިދާނެ!" 

މިއީ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް