އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މުޅި ރޭ އަޅުކަންކުރި ކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނީ ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި އިމާމް ނިމެންދެން އިމާމާއިއެކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ: ޑރ. އިޔާޟް

މުޅި ރޭ އަޅުކަންކުރި ކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނީ ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި އިމާމް ނިމެންދެން އިމާމާއިއެކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

މުޅި ރޭ އަޅުކަންކުރި ކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނީ ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި އިމާމް ނިމެންދެން އިމާމާއިއެކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ! މިއީ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ މައްސަރެވެ. އެހެންކަމުން ވީހައި ގިނަ ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ. އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. އުޅުމާއި ގުޅުންތައް އިޞްލާޙްކުރަން ވާނެއެވެ. 

މިއީ އެ މައްސަރެއްގައި ކީރިތި ޤްރުއާން ބާވައިލައްވަން ފެށްޓެވި މައްސަރަށް ވީތީވެ ވީހައި ގިނައިން ޤްރްއާން ކިޔަވަންވާނެއެވެ. ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި އިމާމް ނިމެންދެން އިމާމާއިއެކުގައި ބައިވެރިވެ ނަމާދުކޮށްފިނަމަ މުޅި ރޭ އަޅުކަންކުރި ކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ! 

މިރަނުގެ ފުރުބަތު ނަންގަވައި ނުލައްވަވާށެވެ!" 

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް