އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބާއްވަނީ..

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބާއްވަނީ..


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ "ގޮލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު" މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި މިހާރު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު 50 އަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މި މުބާރާތް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ބޭއްވީ މާލޭގައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 60,000/- ރުފިޔާ ދޭ އިރު، ރަނަރ-އަޕް ޓީމަށް ދެނީ 25,000/- ރުފިޔާ އެވެ.

ފައިބެއަހަރުގެ  ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ މާލޭ މާފަންނު ޓީމެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް