އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެއް!

ރައީސް ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތްތަން ފެނުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެކެވެ. 

ރައީސް ޞާލިޙް މިރޭ ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތީ ހުކުރު މިސްކިތަށެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުންނެވުމުން ގިނަ ބައަކަށް އެއީ އެމަނިކުފާނުކަން ފާހަގަވެސް ނުކުރެވުނެވެ. މަންޒަރު ފެނުމުން ގިނަ ބައަކު ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކު ތަރާވީޟް ނަމާދު ކުރައްވާތަން އެމީހުންނަށް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ފެނުނު ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. 

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުޅުވި ކޮޅުމަތީގައި ރައީސް މައުމޫނުވެސް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވެވިއެވެ. ނަމަވެސް ދާދި އަވަހަށް އެކަން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކު ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރައްވާތަން މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ފެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
13%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް