އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޕޭންޒް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާބެހޭ

ސްޕޭންޒް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް އުވާލުމާބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ސްޕޭންޒް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް (SPANZSS Consulting Pvt Ltd.)   (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު c-0318/2017) އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ސްޕޭންޒް ކޮންސަލްޓިންގ އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 17 މެއި 2019 ގެ ކުރިން  ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރ މުޙައްމަދު ނާޒިމް އާއި، މިނަމްބަރަށް 7799557 ގުޅުއްވައި އެކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު