އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރޯދަ ދޫކުރަން ޖެހިގެން ފިދުޔަ ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަ އޮތީ އަވަސްކުރުން: ޑރ. އިޔާޟް

ރޯދަ ދޫކުރަން ޖެހިގެން ފިދުޔަ ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަ އޮތީ އަވަސްކުރުން: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

މުސްކުޅިވެ ބަލިހާލު ބޮޑުވުން ފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ރޯދަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އޮތީ ފިދުޔަ ދިނުމަށް އަވަސްވެގަތުމެވެ. ފިދުޔަ ދިނުމަކީ ގެއްލޭ ކޮންމެ ރޯދައަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާން ދިނުމެވެ. އެކަންކުރުމަކަށް ވަކި ވަގުތެއް ނެތެވެ. އޮތީ އަވަސްކޮށް އެކަން ނިންމުމެވެ. ކޮންމެހެން އެދުވަހު އިރު އޮއްސެންދެން މަޑުކުރުމެއްވެސް ނެތެވެ.

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް