އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވިހައިގެން 40 ވުމުން ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނެ!: ޑރ. އިޔާޟް

ވިހައިގެން 40 ވުމުން ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނެ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ވިހައިގެން (ވިހެއުމަށްފަހު) 40 ދުވަސް ވުމުން އަންނަ ލެއަކީ އިސްތިޙާލާގެ ލެއެވެ. އެހެންވީމާ ފެންވަރައިގެން ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮންމެ ނަމާދަށް ވުޟޫކުރަން ވާނެއެވެ. 

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު