އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފޭނެ ފަދަ ނެތި މަގުމަތީގަ! ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް!

ލަންކާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ރޯދަ ހިފޭނެ ފަދަ ނެތި މަގުމަތީގަ! ސަރުކާރަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ަމސް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ އެތައް ހާސް މުސްލިމުން އެތިބީ މަގުމަތިވެފައެވެ. ހައިހޫނުކަމުގައެވެ. ރޯދަހިފޭނެ ފަދަ ނެތިފައެވެ.

ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އަބަދުވެސް ގޭންގުތައް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދެނީ ސަރުކާރުން އަޑީގައި ތިބެ ހާމުދުރުން މެދުވެރިކޮށެވެ. މިޔަންމާ މައްސަލަ މަޝްހޫރުވީ އެއްފަހަހަރާ މާގިނަ ބައަކު މަރައި އަންދައި ހެދުމުންނެވެ. ލަންކާގެ މައްސަލަ އަކީ އެއްވެސް ތަފާތެއް އޮތް މައްސލައެއް ނޫނެވެ. ކުރަނީ ހަމަ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ވެސް ހާމުދުރުންނާއި ގޭންގުތައް ލައްވައި ކުރުވި ކަންކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް