އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ލަންކާގަ މިސްކިތްތަކާ މުސްލިމުންގެ ތަންތަން އަނދަމުންދާއިރު ސަލާމަތީބާރުތަކުން އަތްޖަހަން މަގުމަތީގަ!

ވީޑިއޯ: ލަންކާގަ މިސްކިތްތަކާ މުސްލިމުންގެ ތަންތަން އަނދަމުންދާއިރު ސަލާމަތީބާރުތަކުން އަތްޖަހަން މަގުމަތީގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯއިން މިއަދުގެ ލަންކާގެ ހާލަތު އެނގިގެންދާނެއެވެ. ލަންކާގަ މިސްކިތްތަކާ މުސްލިމުންގެ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހައި އަނދަމުންދާއިރު ސަލާމަތީބާރުތަކުން އަތްޖަހަން އެތިބެނީ މަގުމަތީގައެވެ. މި ޙަޤީޤަތްތައް ހާމަކުރާތީ ކުރާ ކަމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކުރުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
1%
ރަނގަޅު
31%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް