އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑައިޓިޝަނުންގެ ބަހުންވެސް އެނގެނީ މިސްކިތުން ރޯދަ ވީއްލައި ނަމާދުކޮށްގެން ގެއަށް ގޮސް ކެއުމުން ޞިއްޙަތަށް ފައިދާކުރާކަން!

ޑައިޓިޝަނުންގެ ބަހުންވެސް އެނގެނީ މިސްކިތުން ރޯދަ ވީއްލައި ނަމާދުކޮށްގެން ގެއަށް ގޮސް ކެއުމުން ޞިއްޙަތަށް ފައިދާކުރާކަން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

"ކަދުރުރު ފަދަ މޭވާ އަކާއި ފެންތަށްޓަކުން ރޯދަ ވީއްލުމަށްފަހު އެހެން ތަކެތި ކެއުމުގެ ކުރިން 15 ވަރަކަށް މިނިޓް މަޑުކޮށްލައިފި ނަމަ ކޮހޮރުގެ މައްސަލަތައް ކުޑަވާނެ" 

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑައިޓީޝިއަން އާސިޔާ   

ގިނަ ބައަކު ރޯދަ ވީއްލަން ދަނީ މިސްކިތަށެވެ. މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލަނީ ކަދުރާއި ފެނުންނެވެ. އެއަށްފަހު މަޣްރިބް ނަމާދުކޮށްގެން ގެއަށް ދެވޭނީ 15 ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުންނެވެ. އެހެންކަމުން އާސިޔާ އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް އެކަން އޮންނާނީ ކުރެވިފައެވެ.  

ގޭގައި ރޯދަ ވީއްލާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް ކަދުރާއި ފެނުން ރޯދަ ވީއްލުމަށްފަހު ކެއުމުގެ ކުރިން މަޣްރިބް ނަމާދާއި ފަހު ސުންނަތުގެ 2 ރަކްޢަތް ނަމަވެސް ކޮށްފިނަމަ 15 ވަރަކަށް މިނިޓް އޮންނާނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ފަރުޟު ވެސް އަދާކުރެވިފައެވެ.  

މިއީ ރޯދަ ވީއްލަން ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް ބަންގި ގޮވުމުން ބަނޑުފުރެންދެން ކައި އުޅޭ މީސްމީހުން އިތުރަށް ވިސްނައިލުން ރަނގަޅު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ގޭގައި ރޯދަ ވީއްލާ މީހުން ވެސް ރޯދަ ވީއްލުމަށްފަހު ކަނީ ނަމާދުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ގޭގޭގައި މިގޮތަށް އަމަލު ކުރާކަން އެނގިފައެއް ނެތެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް