އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު އަދިވެސް ހުރީ އެއް މިންގަޑެއްގަ!

ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު އަދިވެސް ހުރީ އެއް މިންގަޑެއްގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން 2017 ވަނަ އަހރާއި އެއް މިންގަނޑެއްގައި މިހާރުވެސް އެބަހުރިކަމަށް ޕިޗް ރޭޓިންގސް އިން ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޕިޗް ރޭޓިންގްސް އިން 2017 ވަނަ އަހަރު (ފުރަތަމަ ފަހަރަށް) ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބީ ޕްލަސް ސޮވްރިން ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ދަމަހައްޓއިފި ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ރޭޓިންގގެ ފަހުން މިއަހަރު ކުރި ރިވިޔުގައި ދީފައިވާ ރޭޓިން ކަމަށެވެ. 

އިތުރު ތަފްޞީލް:

http://www.finance.gov.mv/media/general-circulars/credit-rating-fitch-in-demehettun

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް